לייעוץ משפטי ללא התחייבות :  

054-4442525 | 03-5613844 | 03-5613899

פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית? מתי יכול שוטר להורות על פסילה כזו ואיך אפשר להתמודד איתה? באופן כללי, מדובר בעניין שהנהג הממוצע לא יידע כיצד להתמודד איתו. הוא זקוק לאיש מקצוע מוסמך שיכוון אותו ויגיד לו בדיוק מה לעשות וכיצד לנהוג. מדובר, בסופו של דבר, בהחרמה של רשיון הנהיגה - דבר לא פשוט בכלל. אם נקלעת למצב כזה, מומחה משפטי הוא הכתובת.

נוהג ברכב שביצע עבירת תעבורה עלול להיפסל מנהלית, פסילה מנהלית, היא פסילה או החרמה של רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לתקופה של חודש אחד לשלושה חודשים.

הסעיף הרלוונטי לעניין הפסילה הינו סעיף 47 לפקודת התעבורה. נהג אשר ביצע אחת מהעבירות המנויות עלול להיפסל מנהלית:

פסילה מנהלית ל-30 יום:
 
1. נהג חדש, שנוהג ללא מלווה במשך שלושה החודשים הראשונים מיום קבלת רשיון הנהיגהו /או נהג חדש המסיע נוסעים מעל המספר המותר, אלא אם כן יושב לציידו מלווה.
2. נהיגה ברכב, כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן את הציבור.
3. עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה.
4. אי מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים, אי ציות לתמרורים.
5. נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או אלכוהול.
6. נהג, מורה נהיגה או מלווה הנוסעים ברכב כשהם שיכורים.
7. נסיעה במהירות מופרזת.
8. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
9. סיכון הולך רגל שחוצה במעבר חציה.
10. אי עצירה לפני מפגש עם מסילת ברזל כאשר ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת או כאשר המחסום יורד.
11. הובלה של חומר מסוכן שלא כדין.
12. נהיגת רכב, עם מטען חורג.
 
פסילה מנהלית ל-60 ימים:
נהג שביצע עבירת תנועה שכתוצאה ממנה נגרמה תאונת דרכים, בין אם חמורה ובין אם קלה יותר, עלול רשיונו להיפסל מנהלית למשך 60 ימים.
 
פסילה מנהלית ל-90 ימים:
נהג שביצע עבירת תנועה, שכתוצאה ממנה נגרמה תאונת דרכים שבה נהרג אדם, קצין המשטרה חייב לפסול את רישיונו לתקופה של 90 ימים ללא שיקול דעת.
 
פסילה עד תום ההליכים:
בעבירות בגינן נפסל רשיון הנהיגה פסילה מנהלית על ידי קצין המשטרה, רשאי בית המשפט לבקשת הפרקליטות ו/או המשטרה להאריך את הפסילה עד גמר ההליכים בעניינו.
 
ביטול פסילה מנהלית:
סעיף 48 לפקודת התעבורה קובע כי ניתן להגיש בקשה לביטול הפסילה המנהלית. מי שרישיונו נפסל בצו קצין משטרה, רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את הפסילה, לקצר אותה או לסווג אותה לסוג מסוים של כלי רכב. השיקולים שמנחים את בית המשפט לבקשת ביטול הפסילה המנהלית הם חומרת העבירה ותק נהיגתו של המבקש והנסיבות אישיות שלו.
סעיף 50 (א) לפקודת התעבורה קובעכי במידה ועברו שלושה חודשים מיום שנפסל בעל רשיון לפי הסעיפים 46 או 47 ולא הוגש לבית המשפט אישום נגד בעל הרשיון על המעשה או על המחדל שבגללם נפסל,תבוטל הפסילה המנהלית אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, להאריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע. 
סעיף 50(ב)לפקודת התעבורה.עברו שישה חדשים מיום שנפסל בעל רשיון לפי הסעיפים 46 או 47 ולא ניתן פסק דין לגבי המעשה או המחדל שבגללם נפסל-בטלה הפסילה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.
 
ליצירת קשר: 
072-3307770
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים