לייעוץ משפטי ללא התחייבות :  

054-4442525 | 03-5613844 | 03-5613899

השבתה מנהלית של רכב

יום אחד זה פשוט קרה: שוטר בדרגת קצין הורה להשבית מנהלית את הרכב שלך - וזהו. אתה לא יכול לנהוג בו יותר או להשתמש בו, לתקופה של 30 יום לפחות. למעשה, הוא אפילו לא יהיה ברשותך, אלא יוחרם על ידי הרשויות. יש מה לעשות במקרים כאלו? בהחט כן. התייעץ עם עורך דין לתעבורה ותקבל את כל התשובות.

איסור מנהלי על שימוש ברכב

סעיף 57א לפקודת התעבורה נותן סמכות לקצין משטרה למסור לנהג הודעה האוסרת את השימוש ברכב לתקופה

של 30 ימים וזאת במידה ועבר את אחת העבירות המנויות:

· הסעת נוסעים בשכר מעל מספר הנוסעים הקבוע ברשיון הרכב.
· נהג מונית לא יסיע יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברשיון הרכב.
· נוהג רכב ציבורי, או רכב מסחרי שמשקלו עולה על 6,000 ק"ג או נוהג רכב מנועי המורשה להסיע עשרה אנשים או יותר שלא ביצע מנוחה כנדרש לפי תקנה 168 לתקנות התעבורה.
· נהיגה ברכב שניתנה עליו הודעת אי-שימוש.
· נהיגה ברכב ע"י בלתי מורשה, למעט מי שהיה בעל רשיון ולא חידשו.
· התרת נהיגה לבלתי מורשה לאותו סוג רכב.
· נהיגה בזמן פסילה או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו.
· נהג חדש הנוהג ללא מלווה, או שהוא מסיע יותר מ-2 נוסעים ללא מלווה.
· נהיגה בשכרות.
· נהג רכב המעורב בתאונה ולא עצר במקום התאונה.
· נהיגה תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.
· לא ייכנס נהג לתוך צומת או מפגש מסילת ברזל אלא אם ביכולתו לעבור ללא הפרעה.
· אי ציות לאור אדום ברמזור.
· נהג שברכבו נתגלו ליקויים בהגה, גלגלים ברכב מסחרי, בלמים בלחץ אוויר.
· הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל של הרכב והמטען עולים על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב.
פניה לבית המשפט –על פי סעיף 57ב(א) לפקודת התעבורה רשאים להגיש בקשה לביטול צו ההשבתה המנהלית של הרכב. ואילו בית המשפט על פי סעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה יבטל את צו ההשבתה המנהלית של הרכב אם הוכח כי הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו, או שהוכח כי מי שנהג פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה. בנוסף רשאי בית המשפט לבטל או לקצר את צו ההשבתה המנהלית אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת, ולצורך כך ישקול את חומרת הנסיבות, וותק נהיגתו וכמו כן את גיליון הרשעותיו.
 
ליצירת קשר: 
072-3307770

 

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים